คุยกับเรา

BOARD OF DIRECTORS

BOARD OF DIRECTOR

 

นันทวิทย์ จันทร์วาววาม

นักวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
จาก University of Manchester, UK

 

 

ภัทร เถื่อนศิริ

ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทางการตลาด

คณะเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

 

สกนธ์พัฒน์ อดุลยธรรม

นักวางกลยุทธ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

 

 

MANAGIN G DIRECTOR

 

Consumer Product

 

MANAGIN G DIRECTOR

 

Consumer Product

 

MANAGING DIRECTOR

 

Technology Business

 

เลอทัด ศุภดิลก

ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทางการตลาด 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
 

 

เนติ นามวงศ์

ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้าน Software Engineering
จากประเทศเยอรมัน 

THE  TEAM

MENU

OUR PARTNER

Sellsuki
Kaikong
แม่ค้าผู้น่าไลค์

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.