คุยกับเรา

ทำไมต้องเขียนแผนธุรกิจให้ดี ?


ทำไมต้องเขียนแผนธุรกิจให้ดี ?

1. แผนธุรกิจที่ดีสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่คิด สิ่งที่ฝันไว้มีโอกาสเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน ทำให้ผู้ที่อยากจะทำธุรกิจเห็นความเป็นไปได้ในสิ่งที่ตัวเองคิด และทำให้ผู้ร่วมทุนเข้าใจความเป็นไปและโอกาสของธุรกิจ

2. แผนธุรกิจที่ดีอย่างน้อยต้องมีความครบถ้วนขององค์ประกอบต่างๆ ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่เขียนแผนนั้นมีความรอบคอบ และใส่ใจกับงานต่างๆมากน้อยแค่ไหน ในกรณีที่แม้แต่แผนยังไม่เรียบร้อย ผู้ที่ปล่อยกู้ หรือผู้ที่ร่วมลงทุนย่อมมีโอกาสไม่อยากลงด้วย เนื่องจากไม่เห็นภาพโอกาสของธุรกิจ ทั้งๆที่ธุรกิจนั้นอาจจะดีมากก็ตาม

3. แผนธุรกิจที่ดีชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เตรียมตัวเป็นเจ้าของ เป็นผู้ประกอบการมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ทำมากเพียงใด และทำให้รู้ว่ามีแผนการทำธุรกิจอย่างไร ที่สำคัญสุดมีทางหนีทีไล่อย่างไรในกรณีที่เกิดอุปสรรค

4. แผนธุรกิจที่ดีแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ทำให้เห็นแนวโน้มและจุดมุ่งหมายของธุรกิจ ผู้ที่ร่วมทำธุรกิจด้วยกันจะได้ทราบถึงแนวทาง ในขณะที่ธนาคารหรือผู้ที่อยากสนับสนุน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเงินในอนาคต จะได้ทราบถึงธุรกิจนี้ด้วยเช่นกัน

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.