คุยกับเรา

ตีแผ่หัวข้อที่ควรมีในการเขียนแผนธุรกิจ


ตีแผ่หัวข้อที่ควรมีในการเขียนแผนธุรกิจ

1. SWOT Analysis

ในการทำแผนธุรกิจทุกครั้งต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายใน ภายนอก ซึ่งจะเป็นการดูทั้งข้อดีและข้อเสีย ได้แก่ Strenght (S) จุดแข็งของตัวเราเอง เรามีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่น จุดขายจริงๆของเราที่คนอื่นเลียนแบบได้ยากคืออะไร Weakness (W) คือ จุดอ่อนของเรา เรามองว่าเราอ่อนแอที่จุดไหน โดยเราจะได้วางแผนที่จะป้องกันจุดอ่อนนั้นๆ Opportunity (O) โอกาส คือ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลเชิงบวกกับธุรกิจ และ Threats (T) ภัยคุกคาม คือ การดูว่ามีเรื่องเกี่ยวข้องใดบ้างที่ส่งผลลบกับธุรกิจ เช่น ในเรื่องของกฎหมาย หรือ ค่าเงิน เป็นต้น

2. เป้าหมายขององค์กร

การที่เราวางแผนจะทำอะไรสักอย่าง เราก็ต้องวางเป้าหมายเช่นกัน ไม่อย่างนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราทำสำเร็จหรือไม่ เป้าหมายที่ชัดๆควรจะเป็นเรื่องของยอดขาย กำไร รวมถึงเป้าหมายระยะสั้นๆในแต่ละช่วงของการดำเนินการ

3. แผนการตลาด

แผนกลยุทธ์ที่คนนิยมใช้คือ 4 P’s ได้แก่เรื่องของ Product / Price / Place / Promotion (IMC) และในส่วนของธุรกิจบริการจะเพิ่มขึ้นอีก 3 P’s ได้แก่ People / Process / Physical Evidence ซึ่งจะเป็นการกำหนดสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราให้ละเอียดและชัดเจน

4. แผนการเงิน

เป็นการวางเรื่องเงินไว้ให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการกำหนดค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการคาดคะเนรายรับ และเป็นการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.