คุยกับเรา

เป้าหมายในแผนธุรกิจต้องเป็นอย่างไรถึงเรียกว่าดี !


การเขียนแผนธุรกิจ แม้ว่าจะมีหลายหัวข้อหลัก แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวข้อสำคัญ และยังเป็นหัวข้อย่อยของหลายๆหัวข้อคือ การวางเป้าหมายในกับธุรกิจนั้นๆ เป้าหมายในที่นี้สามารถหมายถึงองค์รวมของธุรกิจ เช่น เป้าหมายระยะยาว 5 ปี เป้าหมายระยะสั้น 1-3 ปี หรือแม้กระทั่งเป้าหมายของแผนการตลาดนี้คืออะไร เป็นต้น

เป้าหมายที่ดีต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

1. มีความเป็นไปได้ หมายถึง เป้าหมายที่ตั้งขึ้นต้องถูกวิเคราะห์เป็นอย่างดีทั้งกับปัจจัยภายในและภายนอก การตั้งเป้าหมายไม่ควรสูงเกินไปจนทำให้เกิดการท้อถอย และไม่ควรตั้งให้ง่ายเกินไปจนสำเร็จได้ง่าย

2. สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แทนที่เราจะตั้งเป้าว่าอีก 5 ปี บริษัทเราจะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ คำว่ายิ่งใหญ่มีความหมายว่าอย่างไร ทั้งนี้คำว่ายิ่งใหญ่ไม่สามารถวัดผลได้ เราอาจระบุว่า ภายใน 5 ปีนี้ เราจะขยายสาขาให้ครบ 20 แห่งทั่วประเทศไทย ทั้งนี้การวัดผลที่ชัดเจนเกิดขึ้นได้จากกำหนดตัวเลข และระยะเวลา

3. เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในส่วนของแผนต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย และแต่ละเป้าหมายต้องสอดคล้องกันเอง ถ้าเราบอกว่าเราต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการขายแฟรนไชส์ แต่แผนเรากลับไม่มีเรื่องแฟรนไชส์เฟรนไชน์เลย นั่นเรียกว่าความไม่สอดคล้อง และเป็นไปไม่ได้เลยว่าเป้าหมายจะสำเร็จ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.