คุยกับเรา

เป้าหมายในแผนธุรกิจต้องเป็นอย่างไรถึงเรียกว่าดี !

January 15, 2019

การเขียนแผนธุรกิจ แม้ว่าจะมีหลายหัวข้อหลัก แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวข้อสำคัญ และยังเป็นหัวข้อย่อยของหลายๆหัวข้อคือ การวางเป้าหมายในกับธุรกิจนั้นๆ เป้าหมายในที่นี้สามารถหมายถึงองค์รวมของธุรกิจ เช่น เป้าหมายระยะยาว 5 ปี เป้าหมายระยะสั้น 1-3 ปี หรือแม้กระทั่งเป้าหมายของแผนการตลาดนี้คืออะไร เป็นต้น

 

เป้าหมายที่ดีต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

 

1. มีความเป็นไปได้ หมายถึง เป้าหมายที่ตั้งขึ้นต้องถูกวิเคราะห์เป็นอย่างดีทั้งกับปัจจัยภายในและภายนอก การตั้งเป้าหมายไม่ควรสูงเกินไปจนทำให้เกิดการท้อถอย และไม่ควรตั้งให้ง่ายเกินไปจนสำเร็จได้ง่าย 

 

2. สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แทนที่เราจะตั้งเป้าว่าอีก 5 ปี บริษัทเราจะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ คำว่ายิ่งใหญ่มีความหมายว่าอย่างไร ทั้งนี้คำว่ายิ่งใหญ่ไม่สามารถวัดผลได้ เราอาจระบุว่า ภายใน 5 ปีนี้ เราจะขยายสาขาให้ครบ 20 แห่งทั่วประเทศไทย ทั้งนี้การวัดผลที่ชัดเจนเกิดขึ้นได้จากกำหนดตัวเลข และระยะเวลา

 

3. เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในส่วนของแผนต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย และแต่ละเป้าหมายต้องสอดคล้องกันเอง ถ้าเราบอกว่าเราต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการขายแฟรนไชส์ แต่แผนเรากลับไม่มีเรื่องแฟรนไชส์เฟรนไชน์เลย นั่นเรียกว่าความไม่สอดคล้อง และเป็นไปไม่ได้เลยว่าเป้าหมายจะสำเร็จ

Please reload

Featured Posts

เบื้องลึกที่นักการตลาดควรรู้ ของ Reaction Buttons ใหม่ของเฟสบุ๊ค

March 2, 2016

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags