คุยกับเรา

ทำไมต้องมีแผนธุรกิจ?


ทำไมต้องมีแผนธุรกิจ ?

- แผนธุรกิจช่วยลดความเสี่ยง

การทำแผนธุรกิจทำให้เราต้องศึกษาองค์รวมและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เมื่อศึกษาจะทำให้เรามองเห็นจุดอ่อน และอุปสรรคที่มีโอกาสเกิดขึ้น โดยเมื่อเราทราบแล้วเราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น และหาวิธีการป้องกันไว้ก่อนได้

- แผนธุรกิจช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ

การมององค์รวมความเป็นไปของตลาด จะทำให้เราเห็นช่องว่างของโอกาส ซึ่งจะทำให้เราคิดได้ว่าเราควรวางธุรกิจของเราไปในรูปแบบไหน และต้องแข่งขันยังไงกับตลาด แต่อย่าลืมเอาจุดดีหรือจุดแข็งของเราผนวกเข้าไปด้วย เพราะจะทำให้เรามั่นคงและยั่งยืน

- แผนธุรรกิจเป็นแนวทางปฎิบัติการทำงาน

แผนการทำงานและแผนปฏิบัติจะทำให้เรารู้ว่าทิศทางที่ถูกต้องควรไปทางไหน โดยที่ระหว่างที่เราดำเนินธุรกิจ เราจะได้ไม่หลงประเด็น ทำให้เราทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำก่อนหรือทำหลัง และช่วงเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสมคือเมื่อไหร่

- แผนธุรกิจช่วยสร้างเกณฑ์ในการประเมินผล

ในการเขียนแผนธุรกิจเราต้องกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์แต่ละช่วง ซึ่งเมื่อถึงเวลาลงมือทำจริงให้เราหันกลับมามองด้วยว่าผลลัพธ์ที่เราคาดหวังแต่แรกคืออะไร ในกรณีที่ไม่ถึงเป้าหมาย เราต้องหาข้อผิดพลาด และวางแผนแก้ไข

- แผนธุรกิจช่วยระดมทุน

บางครั้งเรามีสิ่งที่อยากทำ ซึ่งเมื่อเราเขียนแผนออกมาแล้ว เราเห็นว่ามีโอกาสการสำเร็จสูงและอยากที่จะเริ่มลงมือ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินทุนเป็นปัจจัยแรกเริ่มที่นับว่าสำคัญมาก ในกรณีที่เรามีเงินทุนไม่เพียงพอ การเขียนแผนธุรกิจและนำไปเสนอธนาคารหรือนายทุนก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งหนทาง

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.