คุยกับเรา

การเขียนแผนธุรกิจ ไม่มีกฏตายตัว


ในยุคที่เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนั้น หลายคนที่ทำธุรกิจ ก็คงมีความต้องการ “แผนธุรกิจ” ที่ดี ที่สามารถทำให้ธุรกิจ ดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง

บางท่านก็หาจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจเก่งๆ เพื่อเขียนให้ บางท่านก็ศึกษาจากคอร์สสัมมนาต่างๆเพื่อเขียนเอง หรือหาจากในตำราที่มีสอนในมหาวิทยาลัย

หลายท่านได้ยินคำว่า “แผนธุรกิจ” ก็อาจคิดว่า แผนธุรกิจนั้น จะต้องเป็นรูปแบบเล่มเอกสารหนาๆ ใส่แบบฟอร์มรายงาน เท่านั้น แต่นี่คือความเข้าใจผิด เพราะจริงๆแล้ว แผนธุรกิจนั้น สามารถทำในรูปแบบของไฟล์นำเสนอ และหลายครั้ง ที่ไฟล์นำเสนอ ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าอีกด้วย

แผนธุรกิจนั้น คือการรวบรวมความคิด กลยุทธ์ต่างๆของผู้ประกอบการ เพื่อจุดประสงค์ที่หลากหลาย แตกต่างกันไป ดังนั้น “การเขียนแผนธุรกิจที่ดี” นั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ การเข้าใจว่าผู้อ่าน/ฟัง แผนธุรกิจนั้น ต้องการอะไร จากแผนธุรกิจของคุณ

ผู้ประกอบการบางคนต้องการสรุปความคิดฟุ้งซ่านที่อยู่ในหัว ให้เกิดเป็นแบบแผน ที่ดี ที่เข้าใจง่าย ที่จะนำไปใช้เป็นแบบแผนในการผลักดัน ขับเคลื่อนองค์กรต่อไป นั่นคือการเขียนแผน จะต้องสรุปลำดับความคิดของผู้ประกอบการอย่างมีเหตุมีผล วิเคราะห์ในทุกๆด้าน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ วางแผนอย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจเป็นรูปแบบแผนธุรกิจที่มีเนื้อหาเยอะมาก แต่หน้าที่ของคุณคือ ทำมันในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และครอบคลุมทุกองค์ประกอบของธุรกิจที่สุด

แต่บางท่านก็มีความต้องการที่จะเขียนแผนธุรกิจ เพื่อการขอทุนมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ซึ่งแหล่งทุนที่นิยมกันก็จะมีอยู่ 2 แหล่งหลักๆ

1.ธนาคาร

แหล่งทุนหลักของผู้ประกอบการ ซึ่งหลายคนคงเคยเข้าไปคุยกับธนาคาร แล้วธนาคารก็บอกให้ไปเขียนแผนธุรกิจมานำเสนอ ซึ่งแน่นอนว่าแผนธุรกิจนั้น จะต้องมีความน่าเชื่อถือ มีรายละเอียดที่ครอบคลุม แสดงวิสัยทัศน์ และความเชื่อมั่น ให้กับธนาคารได้ และสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ธนาคารจะมองจากแผนธุรกิจของคุณ (ซึ่งหลายคนก็จะตกม้าตายในจุดนี้) ก็คือ Free Cash Flow ที่อยู่ใน Part ของ Financial หรือ กระแสเงินสดที่เหลือในแต่ละเดือน เพียงพอที่จะชำระหนี้ได้หรือไม่ นั่นเอง

2.นายทุน

แหล่งทุนยอดนิยมสำหรับผู้มีไอเดีย และ Connection ซึ่งหลายครั้งที่การพูดคุยเจรจากับนายทุนนั้น เราต้องการความเรียบง่าย และกระชับ ซึ่งการนำเสนอแผนธุรกิจ หากเป็นในรูปแบบไฟล์นำเสนอก็อาจจะเหมาะกว่า และนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าเช่นกัน โดยคุณจะต้องเข้าใจว่านายทุนท่านนั้นๆ ต้องการอะไร เช่น สิ่งที่นายทุนจะได้ ไม่ว่าในรูปแบบ มูลค่ากิจการ นโยบายในการปันผล หรือบางท่านอาจสนใจในเรื่องของภาพลักษณ์เป็นสำคัญ เมื่อเข้าใจจุดนี้ได้ แผนธุรกิจของคุณ ก็จะตรงใจกลุ่มนายทุนได้อย่างแน่นอน

จากที่กล่าวมา จะเห็นว่า แผนธุรกิจนั้น ไม่มีแบบแผนที่ตายตัวเลย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแผนธุรกิจของคุณ ว่าจะทำไป “เพื่อใคร” และนี่ คือสิ่งแรกที่คุณควรจะตั้งคำถาม และหาคำตอบให้ได้ ก่อนที่จะเริ่มเขียนแผนธุรกิจ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.