คุยกับเรา

สร้างแบรนด์อย่างไรให้ดังทะลุฟ้า


การทำธุรกิจนั้นไม่มีสูตรสำเร็จ ล้วนแต่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ ความชำนาญ และความตั้งใจของตัวผู้ประกอบการเอง และอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ การสร้างแบรนด์

องค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างแบรนด์มี 4 ข้อ ดังนี้

1.Brand Attribute คืออะไรก็ตามที่ผู้บริโภคสามารถเห็นได้จากรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ และต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดด้วย ไม่ว่าจะเป็น โลโก้ หีบห่อ เอกสารประชาสัมพันธ์ รูปลักษณ์ภายนอก พูดง่ายๆคือลักษณะทางกายภาพที่จะสะท้อนแบรนด์ต้องไปในทิศทางเดียวกัน

2.Brand Benefit ซึ่งสามารถแบ่งเป็น Functional Benefit คือ คุณค่าหรือประโยชน์ทางด้านกายภาพ และ Emotional Benefit คือ คุณค่าทางด้านอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งสินค้าต้องมีประโยชน์ใช้สอย ทั้งทางด้านการใช้งานและอารมณ์ เช่น ใช้แล้วสนุก ใช้แล้วภูมิใจ ใช้แล้วรู้สึกเป็นคนดี

3.Brand Value คือ คุณค่าของตราสินค้า เป็นคุณค่าที่เกิดจากความอิ่มเอิบภูมิใจของผู้บริโภค ในการได้ใช้สินค้าและบริการของแบรนด์

4.Brand Personality คือ บุคลิกของสินค้า วิธีที่ง่ายที่สุดในการหาบุคลิกของสินค้า คือ เอาสินค้าไปเทียบกับคนและให้นึกว่า คนๆนั้นต้องมีหน้าตาท่าทางแบบไหน บุคลิกแบบไหน นิสัยแบบไหน ใช้ชีวิตอย่างไร ชอบคิดชอบทำอะไร นี่คือหลักการที่บริษัทหาพรีเซ็นเตอร์สินค้า คือการเอาบุคลิกของสินค้าไปจับกับบุคลิกของคน

และเมื่อเราสามารถระบุองค์ประกอบพื้นฐานของแบรนด์เราแล้ว อีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ

Brand Positioning หรือจุดยืนของแบรนด์

ผู้ประกอบการต้องกำหนดลักษณะพิเศษของสินค้าให้ชัดเจนว่าจะไปในทิศทางใด เพื่อให้สินค้าเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องและสามารถแข่งขันกับสินค้าอื่นๆได้ โดยวิธีการหาจุดยืนที่ดีที่สุดคือเอาผลิตภัณฑ์ไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งทางตรงที่มี หาให้เจอว่าอะไรคือจุดแข็งและเป็นข้อที่เหนือกว่าคู่แข่งจริงๆ พร้อมทั้งหาประโยชน์และข้อแตกต่างที่ลูกค้าจะได้จากผลิตภัณฑ์ของคุณมากกว่าคู่แข่ง เมื่อหาจุดยืนได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือสร้างและสื่อสารแบรนด์ ซึ่งปัญหาของการทำแบรนด์คือผู้ประกอบการมักสร้างแบรนด์ให้แตกต่างแต่ขาดการสื่อสารแบรนด์ ทำแบรนด์เสร็จแต่ไม่บอกใครว่าดีอย่างไร แบรนด์จึงไม่เป็นที่รู้จัก

การสร้างแบรนด์ คือ การสร้างให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ในแบบที่เราอยากให้มี และจำในสิ่งที่เราอยากจะบอกให้เชื่อ ดังนั้นถ้าอยากให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์แบบใดต่อผลิตภัณฑ์ต้องสร้างให้ผู้บริโภคเชื่อ และรู้สึกแบบนั้น แต่ถ้าไม่มีการสร้างแบรนด์ ผู้บริโภคจะใช้ประสบการณ์ที่มีมาตัดสินแบรนด์ของคุณ

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะเป็นรากฐานในการสร้างแบรนด์ของคุณให้เติบโตและยั่งยืน ซึ่งหากคุณสามารถมีก้าวแรกที่ดีแล้ว ก้าวต่อๆไปก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น เรามาเริ่มสร้างแบรนด์ตั้งแต่วันนี้กันเถอะ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.