คุยกับเรา

Blue Ocean Strategy

December 6, 2018

Blue Ocean Strategy  

 

เป็นกลยุทธ์ที่จะไม่เน้นที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่มีอยู่ แต่จะเน้นในการสร้างความต้องการขึ้นมาใหม่ โดยไม่สนใจคู่แข่งเดิมๆที่อยู่ในตลาดอุตสาหกรรม เป็นการสร้างความต้องการของลูกค้าและตลาดใหม่ขึ้นมา ก่อให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่าทั้งต่อองค์กรเองและลูกค้า โดยลูกค้าก็จะได้รับคุณค่าที่แตกต่าง ในขณะที่องค์กรก็จะลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นและนำไปสู่การเติบโต

 

 

หลักการของ Blue Ocean Strategy 

 

หลักการของ Blue Ocean Strategy พยายามหักล้างแนวคิดทางด้านกลยุทธ์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยเสนอว่า ถ้าองค์กรต้องการที่จะเติบโตจริงๆ จะต้องแสวงหากลุ่มตลาดใหม่ แทนที่จะเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งก็ถูกอุปมาเหมือนกับเป็น Blue Ocean Strategy โดยมีแนวทางในการวิเคราะห์อยู่สี่ข้อได้แก่

 

1.การยกเลิก (Eliminated) ของบางอย่างที่เราเคยคิดว่า ลูกค้าต้องการ แต่จริงๆ แล้ว ในปัจจุบันลูกค้า อาจจะไม่มีความต้องการเลยก็ได้

 

2.การลด (Reduced) การนำเสนอคุณค่าบางอย่างให้ต่ำกว่าอุตสาหกรรม ซึ่งเราอาจจะเคยคิดว่าคุณค่านั้นๆ ลูกค้ามีความต้องการมาก แต่จริงๆ อาจจะไม่มากอย่างที่เราคิด

 

3.การเพิ่ม (Raised) ปัจจัยบางอย่างให้สูงกว่าระดับอุตสาหกรรม

 

4.การสร้าง (Created) คุณค่าบางประการที่ไม่เคยมีการนำเสนอ ในอุตสาหกรรมมาก่อน

 

 

ข้อเตือนใจที่สำคัญคือ ต่อให้เราสร้าง Blue Ocean ขึ้นมาได้ ไม่ช้าคู่แข่งขันใหม่ๆ ก็อยากจะเข้ามา และถ้าไม่ระวังสุดท้ายก็จะเป็น Red Ocean เหมือนเดิม ดังนั้น ถ้าต้องการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง จะต้องคิดหาทางสร้าง Blue Ocean ขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ

 

 

ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ใช้กลยุทธ์ Blue Ocean 

 

เครื่องสำอางค์ Body Shop ได้ใช้กลยุทธ์ Blue Ocean สิ่งที่นำเสนอคือคุณค่าที่แตกต่างจากผู้เล่นรายอื่นๆ ในตลาดเครื่องสำอาง แต่จะเน้นการใช้ส่วนผสมตามธรรมชาติ และการดำรงชีวิตแบบมีสุขภาพที่สมบูรณ์ และพยายามนำเสนอคุณค่าใหม่ๆ ให้ลูกค้า เป็นการสร้าง Blue Ocean ขึ้นมา แทนที่จะมุ่งเน้นแต่ Red Ocean แบบเดิม

Please reload

Featured Posts

เบื้องลึกที่นักการตลาดควรรู้ ของ Reaction Buttons ใหม่ของเฟสบุ๊ค

March 2, 2016

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags