คุยกับเรา

Omni Channel ช่องทางการขายรูปแบบใหม่ในยุคการตลาด 4.0


ช่องทางการขายจากในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากไล่พัฒนาการนั้นเราสามารถไล่คร่าวๆได้ ดังนี้

One Channel : ธุรกิจจะมีช่องทางการขายเดียว คือในยุคที่โลกออนไลน์ยังไม่มีการพัฒนา ลูกค้าจะต้องไปซื้อสินค้าที่ร้านค้าเท่านั้น

Multi-Channel : ภายหลังที่โลกออนไลน์มีการพัฒนา ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยลูกค้าจะเลือกได้ว่าจะซื้อสินค้าจากช่องทางไหนตามแต่ที่ลูกค้าสะดวก แต่ในช่วงนี้ร้านค้ายังไม่ได้มีการเชื่อมข้อมูลกันระหว่างออฟไลน์และออนไลน์แม้จะเป็นร้านค้าเดียวกัน

Cross Channel : ร้านค้าเริ่มมีการเชื่อมกันระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ ภายในร้านเดียวกัน เช่น ลูกค้าสามารถมาลองเสื้อได้ที่ร้าน แต่ถ้าไม่มีสีที่ต้องการที่ร้านก็สามารถไปสั่งออนไลน์ได้ แต่ Back Office ของลูกค้ายังไม่เชื่อมกันโดยสมบูรณ์ เช่น บางทีออนไลน์ประกาศลดราคา แต่พอเมื่อไปถึงหน้าร้านพนักงานกลับไม่รู้เรื่องการลดราคานั้นๆ

Omni Channel : เป็นการพัฒนาโดยสมบูรณ์ของ Cross Channel คือวิธีการขายและการจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยเป็นการประสานช่องทางการขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการเก็บข้อมูลลูกค้าด้วยกัน เพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าต่อไป เช่น เมื่อลูกค้าสั่งของออนไลน์ แต่ต้องการรับสินค้าหน้าร้าน ระบบจะทำการเช็คสต็อกให้ทันที และลูกค้าสามารถมารับของที่หน้าร้านได้ โดยที่พนักงานหน้าร้านสามารถตรวจสอบได้ว่าจะมีลูกค้าท่านใดมารับสินค้าประเภทไหน โดยข้อมูลการซื้อของลูกค้าจะถูกเก็บรวมไว้และนำมาพัฒนาธุรกิจต่อไป

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.