คุยกับเรา

8 New Normal


8 พฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภคยุคเสพติดโซเชียล

ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ บนโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และแพลตฟอร์มเหล่านั้นได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่มีบทบาทสำคัญ นักการตลาดจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจพฤติกรรมใหม่ๆ ที่จะส่งผลต่อการทำการตลาดของผู้บริโภคในยุคนี้

1. Don’t trust what they see ผู้คนไม่ได้เชื่อทุกอย่างที่เห็นบนโซเชียลมีเดียอีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้คนดังโพสต์เกี่ยวกับแบรนด์ ผู้บริโภคอาจเกิดการรับรู้ แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเชื่อว่าคนดังเหล่านั้นเป็นผู้ใช้งานจริง

2. Verified by real users แทนที่จะเป็นการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ official ผู้บริโภคจะตามหาข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย เพราะเชื่อว่านั่นคือคอนเทนท์ที่ได้จากการใช้งานจริงของผู้บริโภคด้วยกัน

3. Sharing their experiences ผู้บริโภคเต็มใจที่จะแบ่งปันข้อมูลจากประสบการณ์จริงของตนให้คนอื่นๆ ผ่านโซเชียลมีเดีย เพราะเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริโภคด้วยกันตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

4. Impulse purchase is fun ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าจากการขายแบบกระตุ้นให้เกิดการซื้อทันทีเมื่อการขายแบบนี้สนุกและทำให้รู้สึกอยากมีส่วนร่วม ดังนั้นพวกเขาอาจซื้อสินค้าที่ตัวเองไม่ได้มีความต้องการเลยก็ได้

5. Credibility is still a key จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีหลายๆ แพลตฟอร์มเข้ามาเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ทั้งนี้เพราะผู้บริโภคยังต้องการความเชื่อมั่นว่าจะได้รับสินค้าหรือการบริการจริงๆ เมื่อต้องจ่ายเงินไปก่อนโดยไม่ได้รับสิ่งแลกเปลี่ยนกลับมาทันที

6. Traditional ads get less attention การทำโฆษณาแบบดั้งเดิมลงบนโซเชียลมีเดียได้รับความสนใจน้อยลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่สามารถดึงผู้บริโภคไว้ได้ภายใน 5 วินาทีแรก

7. Related contents are always welcome ผู้บริโภคไม่ปฏิเสธข้อมูลที่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับตน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ใหม่หรือเป็นข้อแนะนำ ผู้บริโภคยินดีรับฟังข้อมูลเหล่านั้นโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการโฆษณาหรือไม่

8. What’s gone is gone พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถาวร สิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วจะไม่กลับมาเกิดขึ้นใหม่เนื่องจากผู้บริโภคได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นแล้ว

การทำความเข้าใจพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค รวมถึงการเข้าใจบทบาทของแต่ละแพลตฟอร์มที่มีจุดประสงค์ในการสื่อสารแตกต่างกัน จะช่วยให้นักการตลาดและนักโฆษณาปรับตัวเพื่อสร้างการสื่อสารทางการตลาดให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น และนำพาผู้บริโภคไปสู่ความสำเร็จได้

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.