คุยกับเรา

พฤติกรรมการใช้ Skincare ของคนไทย


พฤติกรรมการใช้ Skincare ของคนไทย

Flyingcomma ได้จัดทำทดลอง "indepth interview" กับกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณท์บำรุงผิว 3 กลุ่มแบ่งเป็น

1) อายุน้อยกว่า 25 ปี 2) อายุ 25 - 30 ปี 3) อายุมากกว่า 35 ปี

ผลปรากฎว่า กลุ่มอายุน้อยกว่า 25 ปี มักตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกและความชื่นชอบส่วนตัวเป็นหลัก ซึ่งการทำ Content Marketing ที่ดีจะสามารถจับผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้

กลุ่มอายุ 25 - 30 ปี มักตัดสินใจหลังจากได้เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่สนใจ ดังนั้นการมี Review หรือ WOM ที่ดีจะทำให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้เชื่อถือในตัวผลิตภัณท์มากขึ้น

กลุ่มอายุมากกว่า 30 ปี มักศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ เช่น สูตร หรือเนื้อสัมผัสเป็นอย่างดีเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ และมักใช้เวลานานกว่าทุกๆกลุ่มอายุ ซึ่งการให้ข้อมูลผลิตภัณท์ที่ดีแก่ลูกค้ากลุ่มนี้ จะมีส่วนช่วยตัดสินใจในการซื้อให้กับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้อย่างดี

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.