คุยกับเรา

Growth Hacking การตลาดรูปแบบใหม่เหมาะกับธุรกิจที่มีงบจำกัด !


การตลาดรูปแบบ Growth Hacking เป็นการตลาดที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์ ทั้งนี้การตลาดรูปแบบนี้เน้นให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและใช้ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยใช้งบประมาณที่ต่ำ

3 เทคนิค เบื้องต้นที่เจ้าของธุรกิจสามารถนำไป Adapt ใช้งานได้

เทคนิคแรก “บอกต่อ” เป็นวิธีการที่ง่าย โดยสร้างเงื่อนไขให้ลูกค้าเดิมแนะนำลูกค้าใหม่มาให้โดยให้สิทธิพิเศษอะไรบางอย่างกับลูกค้าเดิม เช่น Grab เมื่อแนะนำเพื่อนมาใช้จะได้ Code ลดราคา หรือ Dropbox เมื่อแนะนำเพื่อนมาใช้จะได้พื้นที่ฟรี 500MB

เทคนิคที่สอง “ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน” เป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 2 ธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นการ Bargain ระหว่างกัน เช่น นำโบชัวร์ส่วนลดมาแลกกันวางไว้ที่ร้านของอีกฝ่าย ซึ่งเป็นการดึงฐานลูกค้าให้มา Cross กัน หรือ การนำร้านค้าเข้าไปในแอพพลิเคชั่นช่องทางการขายต่างๆ และมอบโปรโมชั่นเป็น Exclusive Channel ซึ่งร้านค้าได้ฐานของผู้เล่นแอพพลิเคชั่น และการช่วยโปรโมตจากแอพพลิเคชั่น ขณะเดียวกันแอพพลิเคชั่นก็เติมโตขึ้นจากการที่มีร้านค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นตาม

เทคนิคสุดท้าย “ให้ลูกค้าใช้ฟรี” เช่นอาจเปิดให้ลูกค้าทดลองใช้ครั้งแรกฟรี หรืออาจเปิดให้ใช้ฟรีในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง และทยอยเก็บข้อมูลลูกค้า เมื่อลูกค้าใช้งานมีจำนวนนระดับหนึ่ง อาจเริ่มค่อยๆเก็บเงินในบางส่วน หรือเริ่มทยอยเสนอขายโปรโมชั่นที่พิเศษเพื่อปิดการขาย

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.