คุยกับเรา

เส้นกั้นของร้านค้าระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์


เส้นกั้นของร้านค้าระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

อดีต 1 : ผู้คนเน้นการซื้อของออฟไลน์เป็นหลัก ได้ลอง ได้หยิบ ได้จับ และเลือกซื้อ อดีต 2 : ผู้คนเริ่มหันมาช็อปปิ้งออนไลน์ โดยแนวคิดที่ว่าต้องได้ลอง ได้จับ เริ่มลดลงไป ผู้คนยอมรับมากขึ้นกับการซื้อผ่านรูปภาพ ปัจจุบัน : ผู้คนเห็นของจากออนไลน์ เข้าไปลองดูของจริงที่หน้าช็อปออฟไลน์ แต่ยังไม่ตัดสินใจซื้อ กลับมาซื้อผ่านออนไลน์อีกครั้งหนึ่ง

จากเหตุการณ์ที่ไล่เรียงมา จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเส้นกั้นของช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ภายใต้ร้านค้าเดียวกันนั้นแทบไม่มีอยู่จริง เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ได้ยึดติดกับช่องทางอีกต่อไป

ดังนั้นสิ่งที่แบรนด์ควรทำคือ การ “เชื่อมโยง” ช่องทางการขายออฟไลน์และออนไลน์ให้สมบูรณ์ - แบรนด์ควรขยายช่องทางการขายออนไลน์ให้ครบถ้วน ในขณะเดียวกันหากแบรนด์ใดมีแต่ช่องทางออนไลน์ อาจควรเริ่มมองหาช่องทางออฟไลน์ไว้บ้างเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเอง - การเตรียมระบบต่างๆให้มีความเชื่อมโยงกัน เช่น ระบบสต็อกของ ระบบของฐานข้อมูลสมาชิก เป็นต้น - การดึงลูกค้าจากออนไลน์มาออฟไลน์ และจากออฟไลน์มาออนไลน์ เช่น มีโปรโมชั่น Add Line@ แล้วได้รับส่วนลดทันทีเมื่อซื้อของหน้าร้าน หรือการสะสมพ้อยท์และสามารถนำไปแลกของหน้าร้านได้

จะเห็นได้ว่าช่องทางการขายปัจจุบันแทบเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีพรหมแดนมาขีดกั้น ดังนั้นขึ้นอยู่กับแบรนด์เป็นหลักว่าสามารถดึงลูกค้าและสร้างโอกาสในการขายให้ตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.