คุยกับเรา

​จีน แหล่งสินค้าราคาถูก


ในยุคที่ทั้งโลกเชื่อมต่อถึงกัน ทั้งด้านการสื่อสาร ด้านการคมนาคม ด้านการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น มีธุรกิจ SME เกิดขึ้นมากมายรอบตัวเรา โดยเฉพาะธุรกิจที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

ทุกคนที่มองเห็นโอกาสจากการเชื่อมต่อกันของทั้งโลก เริ่มมองหาสินค้าราคาถูก เพื่อเอาชนะคู่แข่งด้านราคา ซึ่งประเทศที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าราคาถูกรายใหญ่ที่ทุกคนรู้จัก ก็คงหนีไม่พ้น ประเทศจีน ประเทศที่เป็นเหมือนแหล่งอุตสาหกรรมการผลิต ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากความพร้อม ทั้งทางด้านเทคโนโลยี บุคลากร แรงงาน และการขนส่ง

การหาสินค้าจากจีนเข้ามาขาย ทำได้ง่าย เนื่องจากทุกคนสามารถเข้าถึง Internet และเชื่อมต่อกับ Platform ที่คอยช่วยเหลือด้านการนำสินค้าเข้าประเทศ และนอกจากนั้น ยังมี Agent ที่คอยช่วยเหลือธุรกิจ ที่ต้องการสินค้าจากจีน โดยเป็นตัวแทนหาโรงงานผลิตสินค้าราคาถูกให้ ทำให้ความลำบากในการสื่อสาร ไม่ใช่อุปสรรคในการทำธุรกิจกับประเทศจีนอีกต่อไป เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการทำลายกำแพงการค้าระหว่างประเทศลง แต่เป็นเหมือนการทอดสะพานให้ "ใครก็ได้" สามารถเข้าถึงสินค้าจากจีน

ธุรกิจ SME หลายธุรกิจ ใช้วิธีนี้เข้าถึงสินค้าจากประเทศจีน และมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ธุรกิจหลายธุรกิจ ที่มุ่งเน้นแต่จะลดต้นทุนด้วยการใช้สินค้าราคาถูกจากประเทศจีน คอยมุ่งแต่จะนำเสนอ และแข่งขันกันในด้านราคาเท่านั้น จนลืมนึกถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจของตนเอง หลายธุรกิจ ต้องเผชิญกับปัญหา Supplier ผลิตสินค้าไม่ทัน, คุณภาพสินค้าไม่นิ่ง ควบคุมไม่ได้ ทำให้ต้องคอยเปลี่ยน Supplier ไปเรื่อยๆ และที่สำคัญคือ คู่แข่งทางธุรกิจ เกิดขึ้นจำนวนมาก และยังมีสินค้าเหมือนกับของเรา นั่นคือหลายธุรกิจ นำเข้าสินค้าจากแหล่งเดียวกัน เพราะเมื่อมีคนเห็นธุรกิจที่กำลังเติบโต ก็เกิดอยากทำบ้าง และการทอดสะพานของประเทศจีน ก็ทำให้ธุรกิจเหล่านั้น เข้าถึง Supplier เหมือนๆกัน สุดท้าย หลายธุรกิจก็ต้องปิดตัวลงจากการเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง ที่คอยแต่จะลดราคาแข่งกัน

ภูมิคุ้มกันของธุรกิจ คือสิ่งที่จะทำให้เราสามารถลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อธุรกิจของเรา เพื่อให้ธุรกิจของเราไม่เพียงแต่จะเติบโต แต่จะต้องมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย อย่างในกรณีนำเข้าสินค้าจากจีน เราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจได้ เช่น การทำสัญญากับ Supplier ที่ดีทั้งคุณภาพและราคา เพื่อป้องกันการเข้ามาของคู่แข่ง และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือการสร้างแบรนด์ ให้ลูกค้ารู้จักเรา และจำเราได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ธุรกิจแข็งแรง ยากต่อการรุกรานจากคู่แข่งหน้าใหม่ๆ และเกมการแข่งขันของคุณก็จะเปลี่ยนไป จากเดิมที่เอาแต่ลดราคา ซึ่งเป็นการลดคุณค่าของสินค้าไปในตัว ก็จะกลายเป็นสร้างจุดยืนให้กับแบรนด์ สร้างเอกลักษณ์ ความชัดเจน และการสร้าง Brand awareness ถึงผู้บริโภค จะทำให้แบรนด์ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.