คุยกับเรา

การลงทุนต้องการผลตอบแทน


การลงทุนทางการตลาดก็ต้องได้ผลตอบแทนเช่นกัน !

เจ้าของธุรกิจทุกคนรู้จักคำว่า ROI หรือ Return on Invesment กันอยู่แล้ว มันคือการดูว่าสิ่งที่เราลงทุนกับธุรกิจไป คุ้มค่าหรือไม่ เพื่อให้เรารับรู้สถานภาพของธุกิจ จะได้รู้ว่าเราควรวางแผนอย่างไรต่อไปกับสิ่งๆนี้

เช่นเดียวกัน การลงทุนด้านการตลาด สมควรเป็นสิ่งที่วัดได้ ROMI หรือ Return on Marketing Investment คำคำนี้สำคัญทั้งกับเจ้าของธุรกิจและนักการตลาด หากผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นตัวเลขที่สูงนั่นหมายถึงว่า การตลาดครั้งนี้ควรทำต่อ แต่หากตัวเลขที่ออกมาน้อยหรือติดลบ แคมเปญการตลาดนั้น หรือรูปแบบการตลาดนั้นไม่ใช่สิ่งที่หยุดหรือดึงดูดผู้บริโภคได้ ซึ่งหมายถึงว่าเจ้าของธุรกิจหรือนักการตลาดควรเปลี่ยนทิศทางการทำการตลาด

Return on Marketing (ROM) คิดได้โดย ROMI = [(ส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น x กำไรส่วนเกิน) - ค่าใช้จ่ายทางการตลาด] / ค่าใช้จ่ายทางการตลาด โดย กำไรส่วนเกิน = รายได้ทั้งหมด - ค่าใช้จ่ายแปรผัน (Variable Cost)

อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ของ ROMI ไม่ได้วัดค่าความสำเร็จของการทำการตลาดได้โดยสมบูรณ์ เนื่องจากการทำการตลาดแต่ละครั้งย่อมมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ในกรณีที่การตลาดรอบนั้นๆอาจเน้นที่ Awareness หรือการกระจายการรับรู้ของแบรนด์เฉยๆ โดยไม่ได้เน้นที่ยอดขาย ก็ไม่จำเป็นต้องวัดค่า ROMI แต่ใช้เครื่องมือการรับรู้อื่นๆวัดค่าความสำเร็จแทน

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.