คุยกับเรา

การลงทุนต้องการผลตอบแทน

August 8, 2018

การลงทุนทางการตลาดก็ต้องได้ผลตอบแทนเช่นกัน !

 

เจ้าของธุรกิจทุกคนรู้จักคำว่า ROI หรือ Return on Invesment กันอยู่แล้ว
มันคือการดูว่าสิ่งที่เราลงทุนกับธุรกิจไป คุ้มค่าหรือไม่ เพื่อให้เรารับรู้สถานภาพของธุกิจ
จะได้รู้ว่าเราควรวางแผนอย่างไรต่อไปกับสิ่งๆนี้

 

เช่นเดียวกัน การลงทุนด้านการตลาด สมควรเป็นสิ่งที่วัดได้ ROMI หรือ Return on Marketing Investment คำคำนี้สำคัญทั้งกับเจ้าของธุรกิจและนักการตลาด หากผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นตัวเลขที่สูงนั่นหมายถึงว่า การตลาดครั้งนี้ควรทำต่อ แต่หากตัวเลขที่ออกมาน้อยหรือติดลบ แคมเปญการตลาดนั้น หรือรูปแบบการตลาดนั้นไม่ใช่สิ่งที่หยุดหรือดึงดูดผู้บริโภคได้ ซึ่งหมายถึงว่าเจ้าของธุรกิจหรือนักการตลาดควรเปลี่ยนทิศทางการทำการตลาด

 

Return on Marketing (ROM) คิดได้โดย 
ROMI = [(ส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น x กำไรส่วนเกิน) - ค่าใช้จ่ายทางการตลาด] / ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
โดย กำไรส่วนเกิน = รายได้ทั้งหมด - ค่าใช้จ่ายแปรผัน (Variable Cost)

 

อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ของ ROMI ไม่ได้วัดค่าความสำเร็จของการทำการตลาดได้โดยสมบูรณ์ เนื่องจากการทำการตลาดแต่ละครั้งย่อมมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ในกรณีที่การตลาดรอบนั้นๆอาจเน้นที่ Awareness หรือการกระจายการรับรู้ของแบรนด์เฉยๆ โดยไม่ได้เน้นที่ยอดขาย ก็ไม่จำเป็นต้องวัดค่า ROMI แต่ใช้เครื่องมือการรับรู้อื่นๆวัดค่าความสำเร็จแทน

 

Please reload

Featured Posts

เบื้องลึกที่นักการตลาดควรรู้ ของ Reaction Buttons ใหม่ของเฟสบุ๊ค

March 2, 2016

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags