คุยกับเรา

สร้างมูลค่าให้ธุรกิจด้วย กลยุทธ์ Ecosystem

August 6, 2018

Ecosystem หรือคือระบบนิเวศ ซึ่งถ้าเราพูดถึงระบบนิเวศเราจะนึกถึง ธรรมชาติ พืช สัตว์ แต่จริงๆแล้วธุรกิจก็สามารถสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจขึ้นมาได้ (Business Ecosystem)

 

ในอดีต Business Ecosystem ส่วนใหญ่จะให้ความหมายเพียงว่า เป็นการร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

แต่ปัจจุบัน Business Ecosystem กินความหมายมากกว่านั้น ระบบนิเวศถูกนำเข้าไปอยู่ภายใต้ ผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะของบริษัท ซึ่งเป็นการสร้างวงจรของแบรนด์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองและจูงใจผู้บริโภค ทั้งนี้ผู้บริโภคจะมีโอกาสตกอยู่ในบ่วงของแบรนด์นั้นๆสูงขึ้น 

 

เช่น บริษัท Apple ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยแต่ละผลิตภัณฑ์จะส่งเสริมคุณภาพซึ่งกันและกันเอง เช่น หากมี Macbook แล้วอยากฟังเพลง ก็จะซื้อ Ipod เพราะสามารถดึงข้อมูลซึ่งกันและกันได้ หรือแม้กระทั่ง Iphone Smartwatch หรือ Ipad ที่ทุกตัวทำงานตอบสนองเชื่อมโยงกัน จึงไม่แปลกใจที่จะเห็นลูกค้าของ Apple มักมีสินค้าจากแบรนด์มากกว่า 1 ชิ้น

 

ทั้งนี้ในไทยก็ยังมีหลายแบรนด์ที่พยายามออกแบบระบบนิเวศขึ้นมา ผ่านการเชื่อมโยงในรูปแบบระบบสมาชิก ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างระบบอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคจับจ่ายอยู่ภายในแบรนด์ต่างๆ ภายใต้บริษัทเดียวกัน

 

อย่างไรก็ตามระบบนิเวศทางธุรกิจจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อผู้บริโภค “เห็นคุณค่า” และ “รับรู้คุณค่า” ของสิ่งเหล่านั้น

 

กลยุทธ์ Ecosystem เป็น 1 ใน กลยุทธ์ที่สามารถใช้เป็นจุดยืนในการต่อยอดขยายธุรกิจได้ และยังเป็นส่วนที่สามารถดึงผู้บริโภคให้อยู่กับเราไปได้นานๆ

 

Please reload

Featured Posts

เบื้องลึกที่นักการตลาดควรรู้ ของ Reaction Buttons ใหม่ของเฟสบุ๊ค

March 2, 2016

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags