คุยกับเรา

แนวคิดการสร้างแบรนด์จาก Hybrid consumer’s journey


แนวคิดการสร้างแบรนด์จาก Hybrid consumer’s journey

การดำเนินชีวิตแบบผสมผสานของผู้บริโภค

1.ผู้บริโภคดำเนินชีวิตในโลกออนไลน์มากขึ้น และมีแนวโน้มจะทำทุกสิ่งทุกอย่างผ่านโลกออนไลน์ (offline to online)

2.ในความเป็นจริง ไม่ว่าโลกออนไลน์จะยิ่งใหญ่แค่ไหน ผู้บริโภคยังมีชีวิตในโลกความเป็นจริง นั่นก็คือโลกออฟไลน์ พวกเขาพักอาศัยในบ้านจริง ใส่เสื้อผ้าจริง ทานอาหารจริง ซึ่งทั้งหมดไม่สามารถเกิดได้ในโลกออนไลน์ (online to offline)

จะเห็นว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันมีความสัมพันธ์ระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์สลับไปมาในการดำเนินชีวิต เช่น ทานข้าวไปด้วยเล่นsocialไปด้วย หรือ ทำธุรกรรมออนไลน์ขณะพักผ่อนอยู่ที่บ้าน เป็นต้น โจทย์หลักในการสร้างแบรนด์ คือการทำความเข้าใจรอยต่อของการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของโลกทั้งสองนี้ พร้อมทั้งนำเสนอสินค้าและบริการที่ปิดช่องว่างระหว่างโลกทั้งสองโดยนำแบรนด์เข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้บริโภคก้าวจากโลก ออนไลน์สู่ออฟไลน์ หรือ ออฟไลน์สู่ออนไลน์ ได้ง่าย มีประสิทธิภาพและเป็นเหตุเป็นผลที่สุด และที่สำคัญ ต้องสอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิตมากที่สุด ไม่ใช่สอดคล้องกับแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วครั้งคราวเท่านั้น

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.