คุยกับเรา

Thailand 4.0 หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร?


ประเทศไทย 4.0 คือวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการประกอบธุรกิจแบบใหม่

เป้าหมายของนโยบายในครั้งนี้คือการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โลกมากขึ้น และใช้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี

1. มั่งคั่ง (Economic Prosperity) Innovation เปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง

2. มั่นคง (Social Well-being) Smart Farmers เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น

3. ก้าวหน้า (Raising Human Values) Education เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง

4. ยั่งยืน (Environmental Protection) Sustainable Development เปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอย่างยั่งยืน

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.