คุยกับเรา

Thailand 4.0 หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร?

July 20, 2018

 ประเทศไทย 4.0 คือวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการประกอบธุรกิจแบบใหม่

เป้าหมายของนโยบายในครั้งนี้คือการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โลกมากขึ้น และใช้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี

 

1. มั่งคั่ง (Economic Prosperity) Innovation เปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง

 

2. มั่นคง (Social Well-being) Smart Farmers เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น

 

3. ก้าวหน้า (Raising Human Values) Education เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง

 

 4. ยั่งยืน (Environmental Protection) Sustainable Development เปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

Please reload

Featured Posts

เบื้องลึกที่นักการตลาดควรรู้ ของ Reaction Buttons ใหม่ของเฟสบุ๊ค

March 2, 2016

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags