คุยกับเรา

การตลาดแบบ Key Opinion Leader (KOL)


การตลาดแบบ Key Opinion Leader (KOL) เป็นคำที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ แต่ถ้าพูดถึงการตลาดในรูปแบบ Influencer Marketing ทุกคนจะร้อง อ๋อ! ขึ้นมาทันที

การตลาดในรูปแบบ Influencer คืออะไร? เป็นการตลาดที่เล่นกับความคิดของผู้บริโภค โดยใช้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือเล่าเรื่องราวของแบรนด์ให้แก่ผู้บริโภคเพื่อเป็นการโน้มน้าว

5 ข้อดีที่แบรนด์ควรหันมาใช้ Influencer Marketing

1. สื่อสารได้ตรงกลุ่ม : แบรนด์สามารถเลือก Influencer ที่ตรงกับผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ เช่น เครื่องสำอางก็เลือก Beauty Blogger ซึ่งคนที่ Follow Beauty Blogger ย่อมเป็นคนที่สนใจการแต่งหน้าอยู่แล้ว 2. มีความใกล้ชิดและน่าเชื่อถือ : กลุ่ม Influencer มักทำให้ผู้บริโภครู้สึกเข้าถึงได้ง่าย เพราะเป็นคนที่มีตัวตนจริงๆ ไม่เหมือนกับแบรนด์ที่เป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นมา รวมถึงความน่าเชื่อถือที่เกิดจากความ Specialist ของ Influencer แต่ละกลุ่ม และความน่าเชื่อถือที่เป็นการให้ข้อมูลจากบุคคลที่ 2 ไม่ใช่จากแบรนด์ 3. วัดผลได้ชัดเจน : เนื่องจากเป็นเครื่องมือออนไลน์อย่างหนึ่ง จึงสามารถวัดผลได้ชัดเจน ในมุมของ ยอด Reach Impression หรือ Engagement อื่นๆ รวมถึงทางแบรนด์อาจดูยอด Convert to Sale ผ่านการมอบ Code ส่วนลดให้กับ Influencer แต่ละคนใน รูปแบบ Coding ที่ต่างกัน 4. เป็นการสื่อสารเชิงถาม - ตอบ : การใช้สื่อการตลาดอื่นๆเมื่อผู้บริโภคเกิดคำถาม ไม่สามารถถามกลับได้ แต่การใช้ Influencer หากผู้บริโภคเกิดข้อสงสัย สามารถถามได้ทันที และ Influencer ที่ดีจะช่วยทางแบรนด์ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ 5. ช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ในเชิงลึก : การใช้ Influencer ทำให้แบรนด์สามารถนำเสนอรายละเอียดสินค้าได้อย่างครบถ้วน เนื่องจาก Influencer ไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องของเวลา หรือเรื่องของจำนวนพื้นที่ตัวอักษร ทำให้สามารถพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้เต็มที่ และจุดเด่นของ Influencer คือการ “เล่าเรื่องราว” ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคพร้อมเปิดรับในการฟังข้อมูลอยู่แล้ว

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.