คุยกับเรา

การตลาดแบบ Key Opinion Leader (KOL)

July 18, 2018

การตลาดแบบ Key Opinion Leader (KOL) เป็นคำที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่
แต่ถ้าพูดถึงการตลาดในรูปแบบ Influencer Marketing ทุกคนจะร้อง อ๋อ! ขึ้นมาทันที

การตลาดในรูปแบบ Influencer คืออะไร?
เป็นการตลาดที่เล่นกับความคิดของผู้บริโภค โดยใช้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือเล่าเรื่องราวของแบรนด์ให้แก่ผู้บริโภคเพื่อเป็นการโน้มน้าว

5 ข้อดีที่แบรนด์ควรหันมาใช้ Influencer Marketing

1. สื่อสารได้ตรงกลุ่ม : แบรนด์สามารถเลือก Influencer ที่ตรงกับผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้
เช่น เครื่องสำอางก็เลือก Beauty Blogger ซึ่งคนที่ Follow Beauty Blogger ย่อมเป็นคนที่สนใจการแต่งหน้าอยู่แล้ว
2. มีความใกล้ชิดและน่าเชื่อถือ : กลุ่ม Influencer มักทำให้ผู้บริโภครู้สึกเข้าถึงได้ง่าย เพราะเป็นคนที่มีตัวตนจริงๆ
ไม่เหมือนกับแบรนด์ที่เป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นมา รวมถึงความน่าเชื่อถือที่เกิดจากความ Specialist ของ Influencer แต่ละกลุ่ม
และความน่าเชื่อถือที่เป็นการให้ข้อมูลจากบุคคลที่ 2 ไม่ใช่จากแบรนด์
3. วัดผลได้ชัดเจน : เนื่องจากเป็นเครื่องมือออนไลน์อย่างหนึ่ง จึงสามารถวัดผลได้ชัดเจน ในมุมของ ยอด Reach Impression หรือ
Engagement อื่นๆ รวมถึงทางแบรนด์อาจดูยอด Convert to Sale ผ่านการมอบ Code ส่วนลดให้กับ Influencer แต่ละคนใน
รูปแบบ Coding ที่ต่างกัน
4. เป็นการสื่อสารเชิงถาม - ตอบ : การใช้สื่อการตลาดอื่นๆเมื่อผู้บริโภคเกิดคำถาม ไม่สามารถถามกลับได้ แต่การใช้ Influencer
หากผู้บริโภคเกิดข้อสงสัย สามารถถามได้ทันที และ Influencer ที่ดีจะช่วยทางแบรนด์ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้
5. ช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ในเชิงลึก : การใช้ Influencer ทำให้แบรนด์สามารถนำเสนอรายละเอียดสินค้าได้อย่างครบถ้วน
เนื่องจาก Influencer ไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องของเวลา หรือเรื่องของจำนวนพื้นที่ตัวอักษร ทำให้สามารถพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้เต็มที่
และจุดเด่นของ Influencer คือการ “เล่าเรื่องราว” ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคพร้อมเปิดรับในการฟังข้อมูลอยู่แล้ว

 

Please reload

Featured Posts

เบื้องลึกที่นักการตลาดควรรู้ ของ Reaction Buttons ใหม่ของเฟสบุ๊ค

March 2, 2016

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags