คุยกับเรา

ทำไมนักการตลาดจึงขายวิญญาณให้กับยอดขาย

จากการที่ผมเป็นที่ปรึกษาธุรกิจซึ่งมีโอกาสได้พบเจอกับเจ้าของธุรกิจทั้งระดับ SME และ Corporate ได้เจอกับนักการตลาดหลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ปัจจุบันนี้ “นักการตลาดต่างๆมักจะขายวิญญาณให้แก่ยอดขายกันไปหมดแล้ว” ซึ่งจะแตกต่างจากโลกในอุดมคติของนักการตลาดที่อยู่ในสถาบันการศึกษายิ่งนัก เป็นมุมมองของโลกแห่งความเป็นจริงที่เราอาศัยอยู่ในทุกวันนี้ ซึ่งผมพยายามรวบรวมตกผลึกปัจจัยที่ทำให้นักการตลาดเป็นเยี่ยงนั้น ดังต่อไปนี้
ปัจจัยแรก

ผู้ประกอบการชอบเม็ดเงินที่รวดเร็ว ถ้าคุณหรือนักการตลาดต่างๆ เข้ามาทำเงินให้เค้าเร็วๆ ไม่ได้ เค้าก็ประเมิณคุณออก แล้วการตลาดสายขาว เช่น สร้างคุณค่า สร้างการรับรู้ของแบรนด์ กระบวนการเหล่านั้นมักใช้เวลาและการลงแรงเป็นอย่างมาก กี่ปีที่จะสร้างคุณค่าแบรนด์ได้ ซึ่งไม่ตอบโจทย์กับการตลาด ณ ​ปัจจุบัน

ปัจจัยที่สอง

การรับรู้ของผู้บริโภคที่ไม่สมบูรณ์ [ Imperfect ] ถึงแม้โลกจะพัฒนาไปไกล ข้อมูลข่าวสารหาได้อย่างง่ายดาย แต่ข้อมูลที่มากมายมหาศาลเหล่านั้นก็ต้องการการคัดกรองที่ดี โดยเฉพาะผู้บริโภคชาวไทย (ส่วนใหญ่) เสพข้อมูลที่เล่าหรือแชร์ต่อกันมาโดยมิได้สืบถึงแหล่งต้นตอของที่มาจริง หรือไม่ได้รู้ลึกถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์จริงๆ ทำให้เป็นช่องว่างของนักการตลาด ที่จะขุดบ่อล่อปลา ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ที่ทำให้สร้างยอดขายตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ

ปัจจัยที่สาม

การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ปัจจุบันเรามีความสะดวกสบายมากขึ้น ได้อะไรๆง่ายและเร็วขึ้น ทำให้ความต้องการต่างๆ ที่เกิดขึ้นของเราต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น ไม่แปลกนักธุรกิจสมัยใหม่จะโหยหาความสำเร็จที่สำเร็จรูปและรวดเร็วไม่ต้องไปเรียนรู้ความผิดพลาด ขอเดินทางลัดที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ ส่งผลให้เป็นโจทย์ที่นักการตลาดต้องตอบสนองให้ได้

สรุปสุดท้ายจากปัจจัยข้างต้นก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในสิ่งที่เปลี่ยนไปในโลกความเป็นจริงปัจจุบันที่ส่งผลให้ “นักการตลาดต้องขายวิญญาณให้กับยอดขาย” ทำให้การตลาดที่ไม่สำเร็จรูป ใช้เวลานาน ยิ่งหายากเข้าไปทุกที และอาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจแนว Social Enterprise ในไทยยังไม่เติบโตมากนักเช่นกัน

โดย ภัทร เถื่อนศิริ

ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/proudputt

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.