คุยกับเรา

20 Cost Control Inspiration by Tun


ผมมีโอกาสได้ฟังคุณตันพูดเกี่ยวกับธุรกิจหลายครั้ง โดยที่ด้วยความรู้และประสบการณ์อันน้อยนิดของผมส่วนใหญ่ที่ผมจับประเด็นได้ของคุณตัน คือ “การควบคุมต้นทุน” ซึ่งไม่ว่าเราจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือ SMEs ต้นทุนก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง วันนี้ผมจึงขอกล่าวถึงหลักการลดต้นทุน โดยทฤษฎีการบิดผ้า โดยคุณตัน ภาสกรนที โดยการสรุปเป็นข้อๆ เพื่อความเข้าใจง่ายนะครับ

1. ความเชื่อต้องมา โดยเราต้องเชื่อในตัวเองก่อนว่า เราสามารถลดต้นทุนได้ เพราะการแข่งขันในโลกธุรกิจถ้า แข่งกันที่การลดราคาอย่างเดียวจะเกิดเป็น “สงครามราคา” มันอยู่ไม่ได้ ขายมากแต่ไม่มีกำไร มันไม่มีอนาคต

2. ขายยังไง! ถ้าสินค้าดี แบรนด์ดี มันจะปกป้อง Product Value แต่ในที่สุดก็จบลงที่ต้นทุน (เพราะการลดต้นทุน เท่ากับ การเพิ่มกำไร)

3. “หลักทฤษฎีผ้าเช็ดตัวชุ่มน้ำ” เมื่อเราลองบิดน้ำออกจากผ้าอย่างเต็มที่ เช็คที่ดูว่าเราจะเอาน้ำออกหมดไหม! ในหลักนี้ผมบอกกับพนักงานทุกคนว่า น้ำในผ้าเช็ดตัวไม่มีวันหมด น้ำยังมีทุกส่วนของผ้าเช็ดตัว บิดยังไงก็ยังไม่หมด... จากข้อแรกที่เราต้องมีความเชื่อในหลักการนี้แล้ว ดังนั้น เราจะไปหากำไรมาจากการลดต้นทุนที่เราไปคั้นน้ำจากการบิดผ้าทุกแผนก ทุกส่วนที่สามารถทำได้ โดยไม่กระทบคุณภาพของสินค้า (สำคัญมากๆเลยนะครับ โดยไม่กระทบกับคุณภาพสินค้า) ซึ่งเราจะสามารถเก็บเล็กผสมน้อยจากการลดต้นทุนในแต่ละแผนก เพราะ เงินเล็กเงินน้อยอย่าดูถูก เมื่อมารวมกันก็เป็นเงินจำนวนมาก...

4. ”อย่ากลัวเรื่องการลงทุนเพิ่ม เพราะการลงทุนจะกลับมาซึ่งผลตอบแทนเสมอ" การลงทุนมีหลากหลายรูปแบบเช่นการลงทุนใน Value Chain เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัท หรือการลงทุนในเทคโนโลยีก็สำคัญมากสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ เราลงทุนเทคโนโลยีเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด อันนี้เป็นสิ่งที่ธุรกิจสมัยใหม่ต้องรับผิดชอบ เป็นหลักการที่ธุรกิจต้องมองสังคมด้วย มิได้มองเพียงธุรกิจเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการลงทุน = ลดการใช้ทรัพยากรโลก = ลดต้นทุน = การเพิ่มกำไร เราต้องคิดและออกแบบการลดต้นทุนทุกจุดของธุรกิจ เพราะธุรกิจจะแพ้หรือชนะวัดตรงที่ “ใครคิดและทำงานละเอียดได้มากกว่ากัน”

5. สิ่งสำคัญที่สุดคือ “ห้ามลดคุณภาพสินค้า" ซึ่งถ้าเราเผลอกระทำการไปจะเป็นการทำลายตัวเองโดยสินเชิง เป็นเหมือนการพังทลาย Branding ที่คอยปกป้อง Product Value ลง ทำให้การลดต้นทุนไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อธุรกิจแล้ว อาจกลายเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายธุรกิจแทน “ปัญหา พระเจ้าส่งมาให้เราแก้ไข ถ้าเราเชื่อมั่น มันก็จะผ่านไปได้ทุกคน ถ้าผ่านได้จะมีรางวัลรอเราเสมอ... ...แต่เมื่อประสบความสำเร็จก็อย่าประมาท”

การเขียนแผนธรุกิจ หรือ การต่อยอดธุรกิจ การควบคุมต้นทุนให้เหมาะสมและการลดต้นทุนโดยที่คุณภาพยังคงเดิมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจระยะยาวได้อย่างมากและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ผมจึงขออนุญาตสรุปแนวคิดทฤษฎีผ้าเช็ดตัวชุ่มน้ำ ของคุณตัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่ๆน้องๆครับ

โดย ภัทร เถือนศิริ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.