คุยกับเรา

ขายของ หรือ ของขาย


การโปรโมทสินค้า ในปัจจุบันมีหลายหลายทางเลือกมากมาย แต่เอาเข้าจริงๆ มันก็เป็นเหมือนมีแค่ 2 แบบเท่านั้นแหละครับ คือการชักเย่อกันระหว่างเรากับลูกค้า ซึ่งมีทั้งแบบเราดึงเค้า (ความสนใจ) เข้ามาหาเรา (สินค้า) หรืออีกแบบนั่นก็คือ เค้า (ลูกค้า) ดึงเรา (สนใจในตัวสินค้านั้นๆเอง) ทั้งนี้ แบบไหนๆก็ดีทั้งนั้นแหละครับ ตามความเหมาะสมในการดำเนินงานขายน่ะนะครับ แต่วันนี้ผมมีทางเลือกอีกแบบหนึ่ง ซึ่งคิดว่าเป็นรูปแบบที่น่าสนใจ และน่าทดลองใช้มากเลยครับ

การให้ของขาย ว่ากันตรงๆผมเขียนให้ดูโก้ๆไปงั้นแหละครับ ของมันจะขายเองได้ไง !! หา !! แต่ในความหมายของผมนั้นหมายถึง การโปรโมทสินค้า โดยอาศัยความสนใจพื้นฐาน และความอยากรู้อยากเห็นของลูกค้า โดยมิได้เป็นการยัดเยียดแบรนด์สินค้านั้นๆลงไป ให้เกิดความรู้สึกว่าโดนบังคับฟังข่าวสาร แต่เป็นความสมัครใจที่จะรับรู้คุณสมบัติของสินค้ากลุ่มนี้ (โดยมิได้เน้นถึงตัวแบรนด์สินค้า) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบสินค้าทดแทนประเภทอื่นๆ ตลอดจน การใช้พื้นฐานของข้อมูลที่ชัดเจน และมีความน่าสนใจเพียงพอ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวจะเป็นการลดกำแพงการรับฟังข่าวสารของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ในภายหลังจากการรับฟังข่าวสาร (ที่ต้องการ และน่าสนใจ) แล้วนั้น การรับรู้ในแบรนด์สินค้านั้นๆก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือพูดง่ายๆ นั้นก็คือ การโปรโมทสินค้า โดยให้ข่าวสาร ข้อมูลที่ดี ซึ่งออกไปในแนวทางของการให้ความรู้แก่ลูกค้า ก่อนที่จะเน้นขายสินค้าดังกล่าว หรือโปรโมทแบรนด์สินค้านั้นเป็นสำคัญ

โดย สกนธ์พัฒน์ อดุลยธรรม

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.