คุยกับเรา

Customer Relationship Management Program

เพราะการรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ คือการลงทุนที่ราคาถูกที่สุดในการเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้การทำ CRM (Customer Relationship Management) คือ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า จึงสำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภท การสร้างระบบฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีก็เปรียบดั่งการมีกุญแจไขสู่ขุมทรัพย์ด้านยอดขาย เพราะจะทำให้คุณสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า บริการที่มัดใจให้กลับมา พฤติกรรมการซื้อ การเพิ่มระดับความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) เหมาะสำหรับแบรนด์ที่ต้องการรักษา เพิ่มยอด ช่วงชิง หรือติดตามฐานลูกค้า ด้วยการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและรู้ใจลูกค้ามากที่สุด

WHAT WE DO

1. Fundamental Analysis

 • ศึกษาการทำงานของทีมขาย หรือทีมดูแลลูกค้า

 • ศึกษาพฤติกรรม และความต้องการของฐานลูกค้าที่ต้องการดูแล

 • ศึกษาระบบการดูแลลูกค้าของคู่แข่ง

2. CRM Program Planning

 • วางแผนระบบการดูแลลูกค้าตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เช่น กระชับความสัมพันธ์ลูกค้าเก่า การดูแลลูกค้ารายใหญ่ การติดตามลูกค้ารายย่อย ระบบสมาชิก ระบบสิทธิพิเศษ เป็นต้น

 • สร้างระบบ ออกแบบแผนงาน ในการดำเนินงาน เช่น กิจกรรม ความถี่ รูปแบบการเข้าหาลูกค้า ตามความคุ้มค่า ในแง่ผลประโยชน์ ต้นทุน และการดำเนินงานที่เกิดขึ้น

 • Action Plan และ Budget Timeline

 • ออกแบบสื่อที่จำเป็น เช่น Sales Kit และของพรีเมี่ยม เป็นต้น

3. Software (If Needed)

 • ออกแบบ และเขียน Software ในการจัดการต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูล การแจ้งเตือน และการบริหาร

4. Training

 • เทรนงานให้กับนักการตลาดหรือฝ่ายขาย ให้เข้าใจในการทำตามแผนงาน หรือใช้ระบบที่วางไว้

WHAT YOU GET

✔ รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและแบรนด์

✔ เพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายจากฐานลูกค้าเดิม

✔ ติดตามลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ำ

✔ ดูแลลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสม และคุ้มค่า

✔ มีแผน และระบบงาน ในการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าที่ทีมงานสามารถทำตามได้อย่างเป็นรูปธรรม

✔ สามารถบริหารงบประมาณ และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้

In-House Training

รับจัดสัมมนาภายในองค์กร รับจัดหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-House Training) โดยสามารถกำหนดหัวข้ออบรมพนักงานที่ต้องการเองได้ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ที่ครอบคลุมและนำไปใช้งานได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานในองค์กร พร้อมช่วยวางแผนกลยุทธ์และเสริมประสิทธิภาพของบุคลากรทุกฝ่าย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่ทันกระแสการตลาด การบริหาร กิจกรรม Team Building อบรมการขาย หรือทักษะด้านต่าง ๆ ที่องค์กรต้องการ เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้องค์กรของคุณพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในยุคสมัยที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน

WHAT WE DO

1. In-House Training

 • ศึกษาความต้องการ และศักยภาพของทีมงาน

 • ออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริษัท และทีมงาน ตามหัวข้อและวัตถุประสงค์ที่กำหนด

 • อบรม และจัด Workshop ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

WHAT YOU GET

✔ องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

✔ อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น ๆ

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.