คุยกับเรา

ธุรกิจ: Logistic Supply - นำเข้ายานยนต์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก รถทัวร์ รถบัส เข้าสู่ตลาดไทย

ผลงาน: ส่งมอบ Reserch ข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่หาที่ไหนไม่ได้

และนำข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นโซลูชั่นใหม่ ช่วยลดต้นทุนมหาศาล และสามารถพาแบรนด์ใหม่เจาะตลาดในไทยได้สำเร็จ

Research ที่ชัดเจนจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทำให้ได้ข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผน

เราได้ลงพื้นที่จริง ซึ่งก็คือตามจังหวัดหัวเมืองและจังหวัดสำคัญๆ ทั่วประเทศ

โดยเข้าสอบถามและขอข้อมูลจากบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสถิติของยานภาหนะทั้งหมดในจังหวัด

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถหาได้จากอินเตอร์เน็ตโดยสิ้นเชิง

ทำให้ทราบว่าจังหวัดที่มีรถบรรทุกประจำอยู่มากที่สุดในประเทศ และมีแนวโน้มจะโตขึ้นเรื่อยๆ ได้แก่

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรเน้นไปที่จังหวัดหนองคาย และ อุดรธานี ซึ่งเป็น Local Market

ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลที่นำไปใช้ทางธุรกิจได้จริง

ทำให้การนำเข้ารถบรรทุกที่มีมูลค่าการนำเข้ากว่าหลายล้านบาทเป็นการลงทุนที่ปลอดภัย

ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการใช้รถบรรทุกจะมี 2 จุดประสงค์ ได้แก่

1. ใช้รถเพื่อด้านโลจิสติก เช่น รถขนส่งบริการสินค้าให้คนอื่น

2. ใช้รถเพื่อทำธุรกิจส่วนตัว เช่น ทำรถขนข้าวโพด

และยังพบอีกว่า 80% ของคนที่นี่มีรถคันเดียว ทำให้เจาะรายย่อยไม่คุ้ม

จึงแนะนำให้เลือกมาเจาะรายใหญ่ที่เป็นเจ้าของกิจการ เจ้าของอู่

หรือตัวแทนจำหน่ายประจำจังหวัดแทนที่จะมาลงทุนสร้างโชว์รูมของตัวเอง เพราะโชว์รูมนั้นเกิดมาเพื่อเป็น

Showcase สินค้าสำหรับรายย่อย ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จำเป็น

ไม่ใช่แค่สถิติธรรมดา แต่ยังล้วงข้อมูลลึกจาก “คู่แข่ง”

เราได้เข้าหาค่ายรถบรรทุกที่มีอยู่แล้วในตลาด ซึ่งเป็นคู่แข่งทางตรง

ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกถึงประเภทรถที่ขายดีที่สุด ได้แก่ รถสิบล้อ เพราะจุดเด่นด้านการวิ่งทางไกลได้ดี

และให้ความคุ้มค่าด้านต้นทุนขนส่งต่อหน่วยสินค้าถูกที่สุด

อีกทั้งได้สัมภาษณ์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับธุรกิจคร่าวๆ ดังนี้

- เราช่วยวิเคราะห์ได้ทุกแง่มุมทั้งมุมของคนขับ คนซื้อ กับเจ้าของกิจการว่าแต่ละกลุ่มคิด

อย่างไร และ “ความต้องการจริงๆ” ของพวกเขาคืออะไร

- หาข้อสรุปได้ว่าสุดท้ายแล้วควรใช้รถรุ่นไหน ได้ข้อมูลทั้งเรื่องว่าควรเจาะตลาดไหน

(ได้จากข้อมูลราชการ) กลุ่มคนไหน (ได้จากคู่แข่ง) กลยุทธ์แบบไหน (ได้จากลูกค้า)

ผลคือ เราสามารถวางกลยุทธ์ให้เจ้าของแบรนด์ไม่ต้องทำโชว์รูม แต่ทำโรด์โชว์ไปสร้างอู่ที่มี

เซอร์วิสเพียงพอที่ตอบโจทย์ทำให้ช่วยลดต้นทุนได้มาก และเน้นไปที่เซอร์วิสชั้นดีแทนเพราะกลุ่มลูกค้าต้องการแบบนี้จริงๆ ทำให้เจ้าของแบรนด์สามารถพาสินค้าเข้าสู่ตลาดได้อย่างสง่างาม

MENU

CONTACT

4Simplex | 10/39 Ratchadapisek Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

02 511 5612                   Contact@flyingcomma.com

©2015 FlyingComma. All rights reserved.